ТЕСТ. Омир, „Илиада“. Литература – 8 клас (Вариант 3)

1. Помирението в 24. песен на поемата „Илиада“ е своеобразна кулминация на творбата. А) Грешно Б) Вярно 2. Гневът на Ахил е движеща сила в поемата „Илиада“. А) Вярно Б) Грешно 3. Единственият герой, който е против войната в поемата „Илиада“ е: А) Ахил Б) Одисей В) Хектор Г) Терсит 4. Омир живее през 8. век пр. Хр. Това е времето на геометрическата епоха. А) Вярно Б) Грешно

Контролна работа. Изречението в текста. (Вариант 3)

Прочетете текста и решете задачи 1-4. Тук идваше и старият елен, който прекарваше лятото по високите пасбища към върховете на планината. Неговата следа, грамадна като следата на вол, се срещаше из тия места през цялата зима, дълбоко отпечатана в снега. [...] Неведнъж беше излизал пред фаровете на

ТЕСТ. Любовта. Литература – 12 клас (Вариант 3)

1. Жанрът на „Колко си хубава!“ може да се определи като: А) похвално слово Б) лирическо стихотворение В) ода Г) поема 2. Лирическият герой от „Аз искам да те помня все така…“ е представен: А) чрез желанията и стремежите му Б) само чрез преживяванията му В) чрез действията си Г) чрез подробно описание 3. Коя опозиция НЕ присъства в стихотворението „Аз искам да те помня все така“?

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 3) - изпит

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 3) - изпит Електропроводимост в диелектрични материали Магнитни свойства на материалите Проводникови материали Кондензатори