Контролна работа – 7 клас. Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти (Вариант 4)

1. Заглавието „По жътва“ е свързано със: A) времето на случката Б) посланието на творбата B) героите Г) основния конфликт 2. Кой художествен текст е от Елин Пелин?   A) „Бай Ганьо пътува“ Б) „По жътва“ B) „По жицата“ Г) „Заточеници“

ТЕСТ. Станислав Стратиев, „Балкански синдром“. Литература – 11 клас (Вариант 4)

1. Какъв е историческият контекст, с който свързваме творбата „Балкански синдром“? A) Създадена е в годините на гласността, през 90-те години на 20 век, но се отнася за Възраждането. Б) Представя интереса към автентичния живот на малкия човек през 60-те години на 20. век B) Свързана е с моралния упадък в следосвобожденска България през 90-те години на 19. век. Г) Писана е през

Контролна работа – 7 клас. Българинът във възрожденския свят (Вариант 4)

1. „Една българка“ е: A) стихотворение Б) повест B) роман Г) разказ 2. Кой цитат разкрива национална ценност? A) „Македонски изчезна нанякъде, без да се обади.“ Б) „Скоро обядът се почна шумно...“ B) „Ах, сладка е смъртта за отечеството!...“

ТЕСТ. Човекът и изкуството. Литература – 6 клас (Вариант 4)

1. Заглавието „Косачи“ е свързано със: A) посланието на автора Б) темата на разказа B) героите Г) приказката на Благолаж 2. Кой цитат НЕ е откъс от пейзаж? А) „Нощта мълчеше.“ Б) „Нощта напредна и унесе в дълбоки сънища всичко наоколо.“ B) „Безкрайното Тракийско поле потъна в мрака... “ Г) „Той имаше суров поглед и неподвижно лице... “

ТЕСТ. Родното и чуждото. Литература – 11 клас (Вариант 4)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? A) В романа „Железният светилник“ най-важната задача пред българите е да докажат на себе си и на другите, че са силна и достойна общност. Б) В романа „Железният светилник“ е показан процесът по утвърждаване и модернизиране на българската национална общност. B) Турците са онези представители на чуждите, които са изобразени

ТЕСТ. Човекът и другите. Литература – 6 клас (Вариант 4)

1. Събка внася смут сред присъстващите в главата „Радини вълнения“, защото: A) Казва думи, които всички споделят, но не смеят да изрекат. Б) Не може да отговори вярно на нито един въпрос. B) Знанията й по българска история са незадоволителни. Г) Не се отнася е уважение към присъстващите. 2. Кое твърдение НЕ е вярно според главата „Радини вълнения“?