ТЕСТ. Станислав Стратиев, „Балкански синдром“. Литература – 11 клас (Вариант 5)

1. Какъв е жанрът на „Балкански синдром“? A) сатиричен роман Б) хумористичен разказ B) драматургична творба, комедия Г) цикъл от фейлетони 2. Как НЕ може да се определи цялостно сюжетът в „Балкански синдром“? A) Той отразява провала на една театрална постановка и превземането на сцената от публиката. Б) Директорът изяснява всичко от сюжета - заглавие, конфликти, герои, и

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 10 клас (Вариант 5)

1. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка? А) корегирам Б) акумулатор В) абитурент Г) сешуар 2. В кой ред всички думи са написани вярно? А) данни, мошенник, страноприемница Б) ценност, военослужещ, мигновенно В) временно, фино, комисионна Г) конник, свещенник, поданник 3. В кое изречение е допусната правописна грешка? А) Възможността, която ми бе предоставена, не беше за

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 11 клас (Вариант 5)

1. В коя дума е допусната правописна грешка? А) домат Б) пилот В) завот Г) плакат 2. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка? А) врапче Б) таралешче В) кръкче Г) кебапче 3. В коя дума е допусната правописна грешка? А) пуснал Б) казъл В) вързал Г) дошъл 4. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? А) Честит Рожден Ден! Б) Честит Ден на Народните будители! В) Честита Баба марта!

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 9 клас (Вариант 5)

1. В кое изречение е употребен глагол в деятелен залог. A) Проектът беше представен от най-младия архитект. Б) Романът беше анализиран задълбочено от студентите. B) Потребителят беше информиран за цената на услугата. Г) Адвокатът беше подготвил първия вариант на договора. 2. В кое изречение е употребен глагол от несвършен вид. A) Донесох всички книги, посветени на

ТЕСТ. Човекът и изкуството. Литература – 6 клас (Вариант 5)

1. „Косачи“ е: A) стихотворение Б) приказка B) роман Г) разказ 2. Кой герой НЕ е от разказа „Косачи“? A) Лазо Б) Стамо B) Дамянчо Г) Благолаж 3. Как започва разказът „Косачи“? A) с диалог Б) с представяне на героите B) с пейзаж Г) с монолог 4. Кое твърдение е вярно за повествователя в „Косачи“? A) Коментира постъпките на героите.

ТЕСТ. Човекът и природата. Литература – 6 клас (Вариант 5)

1. Основната тема в „Хубава си, моя горо“ е: A) разпадналата се връзка между човека и неговия роден край Б) красивата природа в чуждата страна B) богатството от растителни и животински видове в българските земи Г) красотата на родната природа и тъгата по нея  2. В кой израз има дума с преносно значение? A) „той не може, дорде е жив, / да те заборави“

ТЕСТ. Човекът и другите. Литература – 6 клас (Вариант 5)

1. „Радини вълнения“ е откъс от: A) стихотворение Б) приказка B) роман Г) разказ 2. Кой герой НЕ е от „Радини вълнения“? A) кака Гинка Б) Събка B) Стефчов Г) Еньо 3. Темата на трета глава от романа „Принцът и просякът“ е: A) Срещата между Том и Едуард Б) Мечтата на Едуард да избяга от двореца B) Отношението на кралските часовои към бедняците