Васил Друмев - "Иванку, убиецът на Асеня I"

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА: Асен, цар български. Мария, Асенюва дъщеря. Петър, Асенюв брат. Баба Кера, Мариина дойка. Иванко, главен началник на войската.