Песента за вградената невеста

МОТИВЪТ ЗА ВГРАЖДАНЕТО ВЪВ ФОЛКЛОРА Песента за Вградената невеста се среща в различни варианти във всички краища на страната ни и сред българите, живеещи извън пределите й. Тя е широко разпространена и сред останалите народи на Балканския полуостров – гърци, сърби, румънци и албанци.

Мотивът за вградената невяста

„Троица братя града градяха" е песенен вариант на мотива за вградената невяста. Българският фолклор творчески преработва идеи и образи от древни езически обичаи. Един от тях е свързан с вярването, че вграждането на жив човек или на неговата сянка в започнат строеж му придава необикновена здравина.