„Песен за човека” - Какво представлява човекът? (есе)

Какъв е смисълът на съществуването на човека? Какво е неговото място в света и доколко този избор зависи от него? Още от древността човек си е задавал тези въпроси. Такива са търсенията и на лирическия герой от стихотворението „Песен за човека" в неговия неутолим копнеж по истината.

Елин Пелин – „По жътва“. Природата, човекът и трудът

Елин-Пелиновите разкази са неразривно свързани с народната душевност. Една от основните теми в творчеството на писателя е зависимостта на човека от природата и връзката му със земята. Тази зависимост поражда драматизъм в битието на селянина, изпълвайки го с изпитания и несигурност.

Контролна работа – 7 клас. Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти (Вариант 1)

1. Посочете грешното твърдение. A) Алеко Константинов произхожда от заможно семейство и получава много добро образование. Б) Пенчо Славейков и Яворов са съмишленици по отношение на развитието на българската поезия. В) Елин Пелин знае много добре колко усилна е жътвата за селяните, защото е израснал в Добруджа.

Контролна работа – 7 клас. Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти (Вариант 2)

1. Посочете ВЯРНОТО твърдение. В Одеса Алеко Констатинов завършва: А) право Б) философия В) руска филология Г) балканистика 2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. На изложението в Чикаго г-н Айвазиян е представен като: A) непочтен търговец Б) използвач B) любознателен интелигент

Контролна работа – 7 клас. Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти (Вариант 3)

1. Заглавието „Бай Ганьо пътува“ НЕ е свързано със: A) основния конфликт Б) темата на текста B) героя Г) мотива за пътя 2. Кой художествен текст е от Йордан Йовков? A) „Неразделни“ Б) „По жътва“ B) „По жицата“ Г) „Заточеници“

Контролна работа – 7 клас. Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти (Вариант 4)

1. Заглавието „По жътва“ е свързано със: A) времето на случката Б) посланието на творбата B) героите Г) основния конфликт 2. Кой художествен текст е от Елин Пелин?   A) „Бай Ганьо пътува“ Б) „По жътва“ B) „По жицата“ Г) „Заточеници“

"Зимни вечери" - човекът в призрачния град

Човешкото страдание е основен мо­тив в една от най-популярните творби на Христо Смирненски - цикъла „Зимни вечери". Тя носи и белезите на модер­ния тип поема, при която погледът на лирическия Аз към света свързва поре­дицата от отделно разказани сцени в един цялостен лироепически разказ.

„Дон Кихот" – Човекът и светът

Алонсо Кехана е обеднял благородник, чието съществуване е еднообразно, монотонно. Животът му има своя бавен ритъм и не излиза от рамките на обичайните, повтарящи се занимания. Идалгото е част от прозаичния битов свят, в който няма нищо героично и изключително.

„По жътва“ – Човекът и природата

„По жътва“ е от най-представителните творби за творчеството на Елин Пелин, определян като майстор на късия разказ. В нея авторът разгръща една от любимите си теми – мястото на труда в живота на българския селянин. За Елин-Пелиновите герои трудът, от една страна, е вдъхновение, творчество и смисъл на живота

Градът и човекът в "Зимни вечери"

Поетът, роден край Егея, озовал се в столичния град, бързо разби­ра, че слънцето и топлината, усмихнатият повей на южния вятър от родния край ще останат само в най-интимните кътчета на неговото съзнание. В новата действител­ност няма място за тях. Тя предлага студенина и неуютност, мизерия и отчаяние.