Анализ на стихотворението „Художник“ от Веселин Ханчев

Стихотворението „Художник“ е едно от многото произведения на Веселин Ханчев, които разкриват разбирането му за мястото на твореца в обществото и за ролята на изкуството в живота на хората. Ханчев вярва, че творецът може да променя света

Художник - Веселин Ханчев

В класа прочут художник стана     немирната Румяна.     Човеци, пилета, цветя     цял ден рисува тя.     Но где рисува тя, кажете?     Къде?     По чиновете!

Веселин Ханчев – „Художник“ (анализ)

АВТОРЪТ Веселин Ханчев (1919 - 1966) е един от известните български поети и преводачи от XX век. Роден е в Стара Загора, където завършва гимназия. Учи право в София. Сражава се във Втората световна война.

Веселин Ханчев – биография

Веселин Ханчев е роден 6 град Стара Загора, известен и като Градът на поетите. Родителите му са лекари, завършили образованието си във Франция. Те подкрепят поетичните увлечения на сина си. финансират в. „Кръгозор“,

„Художник“ - Ролята на изкуството в човешкия живот

Основната тема на стихотворението „Художник" е свързана с ролята на изкуството в човешкия живот. Изкуството променя света на героя художник, вдъхва му нов живот, прави го красив и уютен.