Баладата „Неразделни” - славослов на вечната любов

Страстен почитател на народната песенна традиция, Пенчо Славейков създава едни от най-великолепните си творби по мотиви от родния фолклор - „Змейново либе”, „Ралица”, „Бойко”, „Коледари”, „Луд гидия” и др. За големия майстор на поетичното слово българската народна песен е връх на художественото съвършенство, до който

Анализ на стихотворението "Вечната" на Елисавета Багряна

Идеята за безкрайността, за вечния живот е в основата и на стихотворението „Вечната”. Тук животът триумфира над смъртта. Образът на жената майка е увековечен чрез сътворяването, чрез прераждането.

„Приказка за стълбата” или вечната история за доброто и злото

Хр. Смирненски, притежаващ особена чувствителност към социалната неправда, пише фейлетона „Приказка за стълбата” като дълбоко осмисляне на вечно актуалния проблем – за властта и цената на успеха.

Войната и вечната човешка жажда за мирен живот отразена в "Илиада"

Поемата "Илиада" на Омир е част от културното наследство на цялото човечество. Тя никога не е преставала да бъде източник на познание,защото в нея художествено е отразен животът на древните гърци.Пред читателя оживява техният бит,поминък,култура,обичаи и нрави.Това е поема за дълга и за подвига на човека,за приятелството,мира и любовта.

Вечната и святата - Елисавета Багряна

- Вечната     - Потомка     - Към нея     - Невяста     - Послушница     - Майчина песен     - Сребърна сватба     - Жертвата     - Като слънце     - Святата

Вечната - Елисавета Багряна

Сега е тя безкръвна и почти безплътна,     безгласна, неподвижна, бездиханна.     Очите са притворени и хлътнали.     и все едно — дали Мария, или Анна е,