Омировите послания в „Илиада“. Гневът и смиряването. Войната и примирието

ГНЕВЪТ НА АХИЛ Водещо при героите в „Илиада“ е чувството им за собствена чест и достойнство. Когато то бъде накърнено, идва гневът, който подтиква към крайни решения и действия. В Омировата поема той е основният двигател на сюжетното действие. Първа песен. Зараждането на гнева Кражбата на Елена не засяга пряко Ахил, не накърнява геройската му чест. Той не е длъжен да последва Агамемнон

Една невъзможна любов сред ужасите на войната - "Крадецът на праскови"

„Крадецът на праскови” е истински шедьовър на българската  литература. В тази невероятна творба Емилиян Станев разказва за една възвишена и свята, но невъзможна любов, която преобръща живота на героите и ги кара да забравят за заобикалящия ги свят.

Иван Вазов - „Иде ли?” - Войната в преживяванията на героите

Разказът „Иде ли?" е вълнуваща творба, в която умело се преплитат личните преживявания и голямото историческо събитие (Сръбско-българската война). Писателят отбелязва реалната историческа действителност в едно изречение с конкретно посочване на датата (4 ноември 1885 година), но

Мечтата, любовта и войната - “Последна радост”

Блуждае из българската литература един странен човек – Люцкан     “кротък и простодушен", „с безгрижна и безобидна душа на птичка божия", с поизвехтяло бомбе и редингот, подарени му от младия градски инженер. „Последна радост” е историята на Люцкан, един от поредицата мечтатели романтици в прозата на

Любовта и войната или хуманистичното послание на повестта „Крадецът на праскови"

Любовта и войната са основните смислови полета в повестта „Крадецът на праскови". Творбата на Емилиян Станев дава възможност за философско осмисляне на взаимовръзката човек - време, представяй¬ки една човешка любов като толкова силна, непреодолима и трагична именно поради драматизма, който й придава нейният контрапункт - войната.

Войната и мирът в поемата

Поемата „Илиада" на Омир е част от културното наследство на цялото човечество. Тя никога не е преставала да бъде източник на познание, защото в нея художествено е отразен животът на древните гърци. Пред читателя ожи­вява техният бит, поминък, култура, обичаи и нрави.

Войната в „Илиада”

В епическата поема “Илиада” Омир засяга вечната тема за войната и нейното място в човешкия свят. С характерния за него стил значението на войната в “Илиада”е разкрито чрез изграждането на многопланов художествен образ, представящ нейните житейски измерения за античния човек . Войната в Омировия свят е житейска реалност. По време на война се доказват войнската чест и мъжество, така че тя може да бъде приемана като вид инициация. Самата война рязко разграничава ролите на отделните индивиди, отредени им от социалния порядък и нормите на поведение.

Войната като изпитание на универсалните човешки ценности - "Крадецът на пракови"

Едно от най-големите постижения на съвременната българска литература - "Крадецът на праскови" е най-известната творба на Емилиян Станев в България и чужбина. Писана в следвоенните години на страдание и смърт, тя разказва за събития от Първата и Втората световна война.

Войната и мирът в „Илиада“

Старогръцката литература определя нравствената тематика в по-нататъшното развитие на литературата. Произведението на Омир „Илиада” отразява развитието на елинската култура в продължение на векове. Темата за войната и мира е обект на художествена интерпретация в „Илиада”.

Войната и вечната човешка жажда за мирен живот отразена в "Илиада"

Поемата "Илиада" на Омир е част от културното наследство на цялото човечество. Тя никога не е преставала да бъде източник на познание,защото в нея художествено е отразен животът на древните гърци.Пред читателя оживява техният бит,поминък,култура,обичаи и нрави.Това е поема за дълга и за подвига на човека,за приятелството,мира и любовта.