Вратите - Атанас Далчев

Вратите, пътните врати         на старите прогнили къщи     вий ги познавате, нали,         от толкоз минали години;     те с шум закрехнати назад,         когато вечер се завръщате,     ви сторват път и сякаш казват:         — Минете, моля господине!