Кинематика на материална точка. Основни понятия – пространство, време, отправна система, материална точка.

Механиката е наука, която изучава най-простата и най-обща форма на движение на материята –механичното движение. Под механично движение във физиката се разбира механичното преместване наедно тяло спрямо друго в пространството (движение) или преместване на частите на дадено еднаспрямо друга (деформация).

Човекът и родовите ценности в контекста на променящото се време

Ивайло Петров избира митологично-религиозния модел на съществуване още в заглавието на творбата си „Преди да се родя и след това” („ преди " и „ след това"), за да се опита да намери границата между желаното и постижимото. В основата на повествованието стои желанието да се покаже пътят на всеки човек, предопределен от живота на предците му.

Алеко Константинов – „До Чикаго и назад“. Природата и съвременният човек

Човекът и природата се намират в едно неразривно единство, тъй като по начало човекът е продукт на природата. Заедно с това, в хода на цялото обществено развитие, човек, преобразувайки природата, усъвършенства и самия себе си. Степента на това усъвършенстване е толкова по-голяма, колкото повече човек създава своя „очовечена природа“

„Една българка" - Милосърдието и вярата в страшното време на бунта

Смисълът на заглавието При първата публикация на творбата от 1899 г. тя е озаглавена „Челопешката гора". Истинския си смислов обем обаче текстът постига, когато, преиздавайки го, прозаикът му избира названието „Една българка":

„Дон Кихот“ - Сюжетът и хуманитарните търсения на времето

Идеята, която превръща походите на Дон Кихот и Санчо Панса романов сюжет, се основава на сблъсъка между реалната земна действителност и измислените представи за света. Този сблъсък пронизва целия роман, като в част от случките нереалните представи се провалят и Дон Кихот яде бой. В други епизоди идеалната представа за света удържа победа.

„Дон Кихот“ - сюжетът и хуманитарните търсения на времето

Идеята, която превръща походите на Дон Кихот и Санчо Панса романов сюжет, се основава на сблъсъка между реалната земна действителност и измислените представи за света. Този сблъсък пронизва целия роман, като в част от случките нереалните представи се провалят и Дон Кихот яде бой. В други епизоди идеалната представа за света удържа победа.

С ирония и носталгия към преобърнатата картина на времето - („Преди да се родя”)

Повестта „Преди да се родя” на Ивайло Петров представя пространствените измерения на действието от нова гледна точка. Тя преобръща посоката на времето и всичко става различно. Авторът е „свидетел" на събития още „преди да се роди", рисуващи родната Добруджа в далечни, непознати времена.

Лирическият Аз - участник в "спора" между човек и време (Н.Вапцаров - "Песен за човека")

Вапцаровата лирика е съкровена пое­тична изповед на интимно преживяна човешка драма. Тя е дълбоко лична, но ви­наги е споделена с поета и с неговия пое­тичен АЗ. Той присъства активно във всеки диспут за човека и човешкото в него. Ин­тимната изповед преминава в диалог.

Трудовите песни - Обич към труда и среща с преждевременната смърт

Сред първите и най-старинни поетични творби, създадени от човека, Възникнали в процеса на труда, са трудовите народни песни. В прастари времена, при извършването на някаква работа се пеели песни, за да се облекчи нейното извършване, да стане тя по-резултатна и спорна

„Дон Жуан“ – Сюжетът и хуманитарните търсения на времето

Животът на Байрон преминава под знака на общественото отхвърляне и изгнание. Но неговото непрекъснато бягство не е израз на слабост. Напротив, по този начин поетът изразява протеста си срещу лицемерния морал на английското общество, проявяващ се във всички сфери на живота.