Сюжетът и хуманитарните търсения на времето в Стария завет

Сюжетът и хуманитарните търсения на времето в Стария завет Във всичките истории, колкото и да са различни те, има нещо, което ги обединява. И то е, че в сърцевината на всяка от тях лежи един проблем - този за отношенията между хората и Бога. Бог създава света и всичко, намиращо се в него.

Сюжетът и хуманитарните търсения на времето в „Евгений Онегин“

Сюжетът и хуманитарните търсения на времето в „Евгений Онегин“ Както сам признава, Пушкин започва да пише „Евгений Онегин“ под силното влияние на Байрон и неговия „Дон Жуан“. В центъра на стихотворния му разказ стои невъзможната любов на двамата главни герои - Онегин и Татяна.

Анализ на раздвоената от пулса на времето героиня в "Потомка"

В поезията на Елисавета Багряна потомствени­ят родов корен е духовна стойност на лирическите образи на „Вечната и святата”, на женското начало в българската поезия през 20-те години на XX век. Младостта на духа, като вечен полет на творческото въображение, създава вътрешната метафорична същност на образите и внушенията. Кипналата ка­то вино трескава метежност

Проблемът за съдбата на човешкото време в Далчевата поезия

Смислова доминанта на Далчевата поезия е проблемът за съдбата на човешкото време. Този проблем обединява основните теми на творчеството му – за ограничения живот на човешкото съществуване, за духовното и материално разтление на света, за абсолютната власт на смъртта над битието. Тяхно ядро е мотивът за тоталната самота на окования във времето и пространството индивид, а водещ патос – чувството за безмислие на човешкото съществуване

Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения

СЪВМЕСТНА УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА И НАКЛОНЕНИЯ. РАЗКАЗ С ОСНОВНО МИНАЛО СВЪРШЕНО ВРЕМЕ Обикновено разказваме за нещо, случило се вече, затова дадена случка се предава най-често с минали времена.

Ангел Каралийчев - Имало едно време /приказки/

Живеели някога един мъж и една жена. Те прекарвали дните си много сговорно и се радвали на двете си дечица — момче и момиче. Момчето се казвало Иванчо, а момиченцето — Марийка. Кротки били дечицата и много послушни, затуй родителите ги гледали като писани яйца. Но за нещастие жената се разболяла от тежка болест, гътнала се и умряла. Мъжът овдовял, а дечицата останали сирачета.

Свободата на личния избор в съвременното общество (три есета)

От възникването на хората до днешни дни се вижда, че те не живеят изолирани, а в общества. В етапите на своето развитие човекът винаги се стреми към свобода. Парадоксално е, че свободата на действие понякога ражда тирания. Но и най – хуманните идеи могат да се превърнат в ограничение на волята. 

ТЕСТ. Минало предварително време

1. В кой ред има форма на минало предварително време? A) писах Б) ще пиша B) писал съм Г) бях писал 2. В кое изречение действието е извършено преди друго минало действие? A) Зелените ливади весело зашумяха от вятъра. Б) Беше обидил човека без никаква причина. B) На двора кучето на съседите лаеше жаловито.       Г) Паисий е създал своята история през 1762 г.

Контролна работа – 6 клас. Време на глагола. Причастия. Съюз. Междуметие. Частица

1. В кое изречение сегашното деятелно причастие изпълнява службата на допълнение? A) Приближаващият тръгна уверено към групата ученици. Б) Децата поздравиха учтиво приближаващия. B) Всички погледи бяха отправени към приближаващия човек. Г) Приближаващият човек се оглеждаше внимателно.

ТЕСТ. Минало неопределено време

1. Формите за минало неопределено време означават действие: A) завършило преди момента на говоренето     Б) извършвано в момента на говоренето   B) извършено в неопределен минал момент   Г) извършвано след момента на говоренето 2. Кое НЕ е вярно за формите на миналото неопределено време?