Връбница - Петко Р. Славейков

Пристигна пролет радостлива,     приятен ветрец тихо вей;     ни мраз, ни ранина мъглива,     а слънчицето топло грей.