ТЕСТ № 2 по български език - 5 клас (входно ниво)

Прочетете забавната народна приказка. Веднъж кумецът на Хитър Петър му отишъл на гости. Зарадвали му се и сложили трапезата, та да го нагостят. Гозбата била още вряла. Гостът бил гладен, побързал и почнал пръв. Набол на вилицата къс месо и го налапал наведнъж. Опарил се и започнал да мига

ТЕСТ № 1 по български език - 5 клас (входно ниво)

В коя от думите има правописна грешка (задачи 1 - 6)? 1. А) далечен       Б) патека       В) мълча       Г) гадая 2.       А) убида       Б) упреквам       В) умножавам       Г) умора

Тестови задачи по БЕЛ за 7-ми клас (входно ниво)

1. Частицата  не  НЕ  се пише слято с: а) наречия б) прилагателни имена в) причастия г) глаголи

Тестови задачи по БЕЛ за 9-ти клас (входно ниво)

Прочетете внимателно текста и отговорете на въп­росите от 1 до 5. Роден съм на 30 ноември 1835 година в почти незабележимото селце Флорида, област Мънро, щата Мисури. Родителите ми са се преселили в Мисури в началото на тридесетте години.

ТЕСТ по български език - 6 клас (входно ниво)

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас Текст. Изречение. Дума. (начален преговор) Прочетете текста и решете задачите. Една вдовица имала едничък син. Подреждали къщата, хранели добитъка, орели, копаели, сеели, плевели, жънели. Стигало за тях. Имало и за продан. Месели бели погачи. Ран Босилек 1. Темата на текста е: - 1 т. а) Колко дълго се трудели майката и момчето б) Какво продавали вдовицата и синът в) Как живеели една вдовица и синът й г) Как подреждали къщата

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Входно ниво. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачите след него. Днес железопътният транспорт е един от най-надеждните и бързи начини за придвижване. Гарите са мястото, където хората чакат заминаването и пристигането на влаковете. Железопътният транспорт се е развил неимоверно много през последното столетие.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Входно ниво. (Вариант № 2)

Прочетете текста и решете задачите след него. Плаването означава преди всичко да можеш да се ориентираш. В открито море капитанът заедно със своя екипаж следи пътя на кораба с помощта на морски карти. Пристанищата са местата, където се товарят и се разтоварват корабите. Влизането на кораб в пристанището е сложна маневра.

Тест по БЕЛ - за VIII клас (входно ниво)

Науката, която изучава частите на речта, строежа на думите и техните форми се нарича: а) фонетика; б) морфология; в) лексикология.

ТЕСТ № 2. Български език. Входно ниво

Прочетете текста и изпълнете задачи 1 и 2. Когато човек застане пред най-високия водопад в света – Анхел във Венецуела, се чувства наистина много, много малък. Водите на Анхел се спускат от километър и създават една от най-невероятните гледки в света. За да добиете поне малка представа за каква височина говорим,

Тестови задачи по БЕЛ - входно ниво

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? а/ носят  б/ пишът  в/ четат  г/ ходят