I глава от „Немили-недраги“ - въведение в света на хъшовете

„Немили-недраги“ е повест, защото, макар в творбата да няма конкретен главен герой и единна сюжетна линия, отделните образи на героите и картините в нея създават представата за един цялостен свят, в чийто център е българският хъш. Представата за този славен герой от епохата на националноосвободителните борби се гради чрез впечатленията

Рекурсия. Въведение в рекурсията

Def. Един обект се нарича рекурсивен, ако се съдържа в себе си, или е дефиниран чрез себе си. В компютърните науки рекурсията е една от най-мощните техники на програмиране: чрез нея елегантно се дефинират алгоритми, съставят се удобни и гъвкави структури от данни. При програмирането на рекурсивни функции трябва да се обърне внимание на няколко важни условия.

Въведение в медиите и комуникациите

Същност на комуникацията. комуникативна единица. Функции и превъплъщения на комуникацията./ Уилбър Шрам Ел Николов/ В специализираната литература комуникацията се определя от три взаимосвързани ъгъла 1.Комуникацията е взаимодействие