Човешкият живот ще бъде един безконечен възход – нагоре, нагоре... (Есе)

Има ли смисъл човешкият живот, ако я няма вярата, че той ще бъде прекрасен? Има ли човек, който да не вярва, че бъдещето, което му предстои, ще бъде по-хубаво от миналото? Човек се ражда като празен бял лист, на който съдбата изписва с едър шрифт житейския му път. Целият човешки живот е една непрестанна еволюция. Едва ли някой се стреми да се върне на дъното