Вълшебното във фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка“

Фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка“ е вълшебна, защото притежава всички особености на този вид приказки. Макар че приказката не започва с обичайния израз „Имало едно време...“, за читателя скоро става ясно, че историята, за която ще се разказва, не се е случила в действителност – в двора на жената