„Една българка" - Милосърдието и вярата в страшното време на бунта

Смисълът на заглавието При първата публикация на творбата от 1899 г. тя е озаглавена „Челопешката гора". Истинския си смислов обем обаче текстът постига, когато, преиздавайки го, прозаикът му избира названието „Една българка":

“Песен за човека” – поема за вярата в доброто у човека (Интерпретативно съчинение)

Със стихотворението „Песен за човека" Никола Вапцаров завършва поетичния цикъл „Песни за човека" от първата си и оста­нала единствена издадена му приживе сти­хосбирка „Моторни песни". В поемата „Песен за чо­века" поетът проследява пътя, който извървява един престъпник и убиец, един тежко прегрешил човек, като се стреми да ни покаже вярата в доброто у човека. Представен е конфликтът между обществото и един обикновен човек в лицето на лирическия говорител, дръзнал да подаде ръка дори на престъпник.

„Песен за човека” - поема за вярата в човешкото у човека

Поемата „Песен за човека" от Никола Вапцаров е един лирико-драматичен разказ, в който се проследява дилемата „за" или „против" човека, „за" или „против" неговата предразположеност към доброто и злото. Защитата на човека е поета от лирическия говорител, който вярва в доброто и в съхраненото човешко у него.

Библията – Символ на вярата

БИБЛИЯТА – СИМВОЛ НА ВЯРАТА 1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. 2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен,

„Песен за човека” - вярата в човешкото у човека

Поезията на Никола Вапцаров е създадена в драматично време. Тя винаги ще вълнува човека, защото изразява неговия стремеж към доброто, осмислянето на човешкото съществуване, хармонията в човешките взаимоотношения.

Човекът и вярата в поезията на Вапцаров

ДДве от основните понятия, с които свързваме творчеството на Вапцаров са вярата и романтиката и не случайно две от най-хубавите му произведения, програмни до известна степен са едноименните му стихотворения. Макар и да отразяват две различни страни от Вапцаровата етика и поетика, романтиката и вярата са обединени от общ хуманистичен порив.

ТЕСТ. Вярата и надеждата. Литература – 12 клас (Вариант 1)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? А) В „Спасова могила“ описанията на природата играят съществена роля за художественото въздействие. Б) В „Спасова могила“ Елин Пелин решително се противопоставя на суеверията и назадничавостта. В) Мотивът за страха пред неизвестните опасности, дебнещи в един враждебен свят, присъства отчетливо в „Спасова могила“. Г) В „Спасова

ТЕСТ. Вярата и надеждата. Литература – 12 клас (Вариант 2)

1. Жанрът на „Спасова могила“ може да се определи като: А) анекдот Б) разказ В) новела Г) повест 2. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? А) Мотивът за страха пред неизвестните опасности, дебнещи в един враждебен свят, присъства отчетливо в „Спасова могила“. Б) В „Спасова могила“ е показано огромното значение на вярата и надеждата за изграждане на един хармоничен образ на

ТЕСТ. Вярата и надеждата. Литература – 12 клас (Вариант 3)

1. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в разказа „Спасова могила“? А) внушаване на идеята за красота и хармония Б) подтикване към симпатия и съпричастие В) подтикване към размисъл Г) критика към несправедливия обществен ред 2. Жанрът на „Молитва“ може да се определи като: А) молитва Б) ода В) елегия Г) стихотворение, имитиращо молитва

Вярата в силата на доброто и милосърдието - (Иван Вазов - „Една българка”)

Иван Вазов е вдъхновен от възвишени родолюбиви чувства при създаването на разказа „Една българка”. Художествената идея на тази творба е свързана със стремежа на писателя да покаже нравствената сила и устойчивост на човека пред изпитанията чрез поведението на една истинска българка.