Пейо К. Яворов – „Две хубави очи“ и „В часа на синята мъгла“ (Анализ)

На пръв поглед двете стихотворения разработват различни теми. „Две хубави очи“ представя изповедта на млад мъж пред неговата любима, въображаемия му разговор с нея, чувствата, които поражда в душата му образът на любимото лице, събран в точката на очите – най-изразителната част от човека, разкриваща вътрешния му свят. Стихотворението „В часа на синята мъгла“

ТЕСТ. Пейо Яворов – „В часа на синята мъгла“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. На кого е посветено стихотворението „В часа на синята мъгла“? A) На децата на Яворовата съпруга Мара; Б) На всички деца в България; B) на внуците на Пейо Яворов – Найден, Малинка и Ганка; Г) На децата на Яворовия брат Борис. 2. Какво се случва с творбата на П. Яворов "В часа на синята мъгла" след първата ѝ публикация? Посочи ГРЕШНИЯ отговор. А) Публикувана е в сп. "Мисъл", където се