Влияние на Великите географски открития върху генотипа и фенотипа на Западноевропейската цивилизация

Великите географски открития се извършват в последния стадий на средновековието – периода на разложение на феодализма XV-XVII век. Два са най-важните стимули за Великите географски открития. Първият е потребността да се