Развити въпроси за изпита по СС при В. Георгиева в ТУ-София

Развити въпроси за изпита по СС при В. Георгиева в ТУ-София. Тук ще откриете в WORD и PDF формат всички въпроси, които може да се паднат да изпита по СС. Ето кои са те....

Сюжет на романа "Снаха" от Георги Караславов

Началото на романа ни представя една спокойна селска картина. Поканени сме в къщата на Тодор Юрталана и неговата съпруга Гина Юрталанката, които с нетърпене очакват завръщането на своя син Стойко заедно с надничарките.

Лекции по СС на доц. Веска Георгиева от ТУ-София

Лекции по СС на доц. Веска Георгиева от ТУ-София под формата на висококачествени снимки. Подбрани са всички нейни лекции, като са дописвани и допълнителни данни за формули, схеми и т.н. Темите са по конспекта.

Една обиколка на свети Георги - Елин Пелин

Свети Георги обикаляше полето, както всяка година, когато му дойдеше времето.     Той вървеше бавно между зелените вретенили ниви, чиито талази почиваха още в ранното утро. Загърнат в плътна пурпурна мантия, която сякаш гореше от първите

Легендата „Свети Георги и ламята"

Устните фолклорни разкази за герои и местности се вписват в общата представа за приказното. С поетична обаятелност сладкодумният народен творец задоволява любопитството на народа за околния свят, за причудливите особености и имена на местности и пр.

Легенди - "Свети Георги и змея" и "Тодорини кукли"

„СВЕТИ ГЕОРГИ И ЗМЕЯ” е легенда, посветена на Георги. Той спасява живота на царската дъщеря в неравна битка. В началото на разказа безименният творец съобщава безпристрастно, че Георги не е на почит сред хората. В едно езеро живее змей, Който всяка година отвлича и изяжда по една мома. След като се свършват всичките моми в селото накрая идва ред и на царската дъщеря.

Снаха - Георги Караславов

Мека, къдрава здрачевина се свлече леко по накъсаните огнени нишки на първите звезди. Неуловим полъх разклати върховете на потъмнелите дървета, провря се надолу из клоните и отвя задухата на догорелия летен ден. Прашното село се сгуши и притихна в сладка дрямка под медния звън

Свети Георги убива сура ламя

Легендата за свети Георги, който убива змей, е широко известна в целия християнски свят. Според нея на връщане от воински поход той видял една плачеща девойка край езеро в близост до град на езичници. От нея разбрал, че жителите на града почитали като бог един огромен змей, който живеел в езерото