Режим на движение на машините. Определяне на положенията на главния вал отговарящи на екстремни стойности на скоростта

1. Режими на работа. Установен режим: Условия за установен режим при машини с една степен на свобода: Приведеният масов инерционен момент и приведеният момент на активните сили  да бъдат периодични функции на положението; 2. Качествен анализ на установеното движение. Определяне на положенията на главния вал отговарящи на екстремалните стойности  на скоростта.

Тестови задачи върху главни части на изречението

1.Защо подлогът u сказуемото са главни части в простото изречение?   2т. а) изграждат основния смисъл б) показват как се върши действието в) елементи са на речевата ситуация г) обясняват защо се върши действието

ТЕСТ - Употреба на главни и малки букви при съществителните имена - 12 клас

ТЕСТ  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 12 клас Употреба на главни и малки букви при съществителните имена 1. В кой ред е нарушено правилото за употреба на главни и малки букви? а) Нов български университет б) Съединени Американски щати в) Университет за национално и световно стопанство г) Възраждане

ТЕСТ - Употреба на главни и малки букви при съществителните имена - 11 клас

ТЕСТ  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 11 клас Употреба на главни и малки букви при съществителните имена 1. В кой ред е нарушено правилото за употреба на главни и малки букви? а) Нов български университет б) Съединени Американски щати в) Университет за национално и световно стопанство г) Възраждане

ТЕСТ - Употреба на главни и малки букви при съществителните имена

ТЕСТ  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 10 клас Употреба на главни и малки букви при съществителните имена 1. В кой ред е нарушено правилото за употреба на главни и малки букви? а) Нов български университет б) Съединени Американски щати в) Университет за национално и световно стопанство г) Възраждане

ТЕСТ - Употреба на главни и малки букви при съществителните имена - 9 клас

ТЕСТ  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 9 клас Употреба на главни и малки букви при съществителните имена 1. В кой ред е нарушено правилото за употреба на главни и малки букви? а) Нов български университет б) Съединени Американски щати в) Университет за национално и световно стопанство г) Възраждане

ТЕСТ - Употреба на главни и малки букви при съществителните имена - 8 клас

ТЕСТ  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас Употреба на главни и малки букви при съществителните имена 1. В кой ред е нарушено правилото за употреба на главни и малки букви? а) Нов български университет б) Съединени Американски щати в) Университет за национално и световно стопанство г) Възраждане

ТЕСТ. Главни части в простото изречение

1. Защо подлогът и сказуемото са главни части в простото изречение? A) изграждат основния смисъл Б) показват как се върши действието B) елементи са на речевата ситуация Г) обясняват защо се върши действието

Главни букви

Всяка същност (предмет, обект), която се схваща като “лично” име, се пише с главна буква. С главни букви се изписват двойните лични и фамилни имена. Колебанията при двойните лични имена