Тестови задачи върху главни части на изречението

1.Защо подлогът u сказуемото са главни части в простото изречение?   2т. а) изграждат основния смисъл б) показват как се върши действието в) елементи са на речевата ситуация г) обясняват защо се върши действието

ТЕСТ. Главни части в простото изречение

1. Защо подлогът и сказуемото са главни части в простото изречение? A) изграждат основния смисъл Б) показват как се върши действието B) елементи са на речевата ситуация Г) обясняват защо се върши действието