Силата на опустошителния гняв и гласът на благоразумието в първа песен на „Илиада“

Старогръцката митология е богат, неизчерпаем източник на сюжети за литературни творби в различни времена не само в Древна Елада, но и векове след нея. Троянският цикъл като част от тази митология се отличава с ярки изяви на героизъм в епически битки, в които участват хора и богове. Неслучайно велик пълководец като Александър Македонски се е вдъхновявал от поемата на Омир

Александър Пушкин – Гласът на Русия

АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН – ГЛАСЪТ НА РУСИЯ Когато в утрото на 28 януари 1837 година из Петербург се разнася слухът, че предния ден Пушкин се е дуелирал с французина Дантес и сега лежи тежко ранен, пред къщата му се събира огромна тълпа.

Христо Ботев – Гласът на българската свобода

В съзнанието на всеки българин има две имена, които най-силно изразяват порива на цялата нация за свободен и достоен живот – Васил Левски и Христо Ботев. Техните образи са символ на героизъм и саможертва в името на една велика цел – свободно и независимо Отечество. Между тези два светли образа обаче има и една разлика.

Гласът на освободената българска жена - Елисавета Багряна - "Потомка"

Поезията на Елисавета Багряна е ярко художествено въплъщение на порасналото самосъзнание и самочувствие на личността, характеризиращо 20-те години на XX век. Проникновено и вълнуващо поетесата разкрива образа на „вечната и свята" българска жена, която не приема тесните рамки на еснафския домашен бит.

Гласът на разума в стихотворението „Моята молитва“

Стихотворението изповед на Ботев „Моята молитва“ е една от програмните му творби, публикувана във вестник „Независимост“ на Любен Каравелов през 1873г. Това е драматична изповед на самотната личност, която води диалог с бога