Тест № 2 (Годишен преговор) – 7 клас

ТЕСТ ГОДИШЕН ПРЕГОВОР БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Текст 1 Слънчевите очила се използват за защита от засилената осветеност на околната среда. Първите слънчеви очила са продадени през 1929 година. По-евтините и некачествени стъкла са изработени от такава пластмаса, която за разлика от специалните стъкла пропуска ултравиолетови лъчи (UV).

ТЕСТ. Годишен преговор

Прочетете текста и решете задачи 1 и 2. ДАЛЕЧЕ... ДАЛЕЧЕ... Тъкмо я хванахме златната рибка... Някакво камъче ох! ни подхлъзна... Ето я, вижда се още как припка... Колко надежда от нас се изплъзна... Трите желания... Няма ги вече...         Няма я болката... Нито копнежа... Споменче само... Далече... далече... Люспичка

ТЕСТ. Годишен преговор

1. От кое произведение е следният откъс: Но тръгват си те пак одрипани с въздишки плахи на уста, а тез витрини са обсипани с безброй жадувани неща... A) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ Б) „Хубава си, моя горо“ B) „Художник“ Г) „Братчетата на Гаврош“

ТЕСТ. Годишен преговор. (Вариант 1)

1. Коя от функциите НЕ се отнася за научния текст? A) съобщава факти за предмети и явления Б) доказва или опровергава някакво твърдение В) описва случки от ежедневието на хората Г) обяснява зависимости между явления 2. Кое твърдение за термините НЕ е вярно? A) Терминът може да представлява една дума или цял израз.

ТЕСТ. Годишен преговор. (Вариант 2)

1. В кой ред вярно са посочени характеристики на научния текст? А) обобщеност, многозначност, яснота Б) точност, еднозначност, обективност В) обобщеност , точност, експресивност Г) въздейственост, точност, яснота 2. Кое от твърденията е вярно? A) Урочната статия е текст, чрез който специалистите се запознават с

Тест (Годишен преговор) – 7 клас

ТЕСТ ГОДИШЕН ПРЕГОВОР БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Прочетете текста и се запознайте със схемата след него. Първите театрални прояви в България са свързани с читалищата, които са център на духовния и обществения живот на страната в средата на XIX век.

ТЕСТ по български език - 6 клас (входно ниво)

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас Текст. Изречение. Дума. (начален преговор) Прочетете текста и решете задачите. Една вдовица имала едничък син. Подреждали къщата, хранели добитъка, орели, копаели, сеели, плевели, жънели. Стигало за тях. Имало и за продан. Месели бели погачи. Ран Босилек 1. Темата на текста е: - 1 т. а) Колко дълго се трудели майката и момчето б) Какво продавали вдовицата и синът в) Как живеели една вдовица и синът й г) Как подреждали къщата

Годишен тест по БЕЛ - 6 клас

1. Попълнете многоточието: Общуването е двустранен процес, при който се предава информация между… …….. и приемател. Най-добре е обаче, когато приемател и …. …... съвпадат. 2. Отговорете на въпроса: Какво е тема на текст? 3. Термин означава:

Тест (Начален преговор) – 7 клас

ТЕСТ. НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Прочетете текст 1 и текст 2 и ще си припомните основните характеристики на научния текст. Текст 1       Различни науки изследват човека и света, в който той живее. Познанието, до което достигат тези науки, се представя чрез научните текстове.

Тест № 2 (Начален преговор) – 7 клас

ТЕСТ НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас   Текст 2       [...] Зоната на горите в умерения пояс се простира като широка ивица от планината Урал на запад до Тихоокеанското крайбрежие на изток. Южната част на зоната е заета от ши-роколистни гори, които са най-обхватни в Източна Азия.