„По жицата“ – Изборът между истината и благородната лъжа

ЖАНР И КОМПОЗИЦИЯ „По жицата“ е една от представителните за Йовковото творчество творби. Писателят я създава, след като прочита в една вестникарска хроника, че някъде в Казанлъшко се появила бяла лястовица и хората вярвали, че тя има целебна и чудотворна сила. Впечатлен и развълнуван от прочетеното, Йовков го свързва със спомените си за безкрайните пътища

ТЕСТ по литература - „Хубава си, моя горо“ - 6 клас

ТЕСТ - 1 ЛИТЕРАТУРА – 6 клас, Хубава си, моя горо, 1. „Хубава си, моя горо“ е: – 1 т. а) разказ, б) стихотворение, в) легенда, г) приказка 2. Посочете две доказателства, че в художествения текст се преплитат обичта и тъгата. – 2 т.

Човек и Бог в апокрифа "Ходене на Богородица по мъките"

Създаването на славянската писменост и книжнина е неотделима ценност от историческия и културния развой на нашия народ. Преосмислянето на старата българска литература и новият поглед към нея са необходими и същностни елементи от възприемането на културните достижения на европейските народи и осъзнаването на мястото ни сред културния свят.

„По жицата“ – Страшната истина и благородната лъжа

1. СЮЖЕТЪТ И КОМПОЗИЦИЯТА: Съдържанието на разказа е лесно за възприемане и запомняне. Двама непознати мъже се срещат насред полето. Гунчо (беден селянин) се отбива при Петър Моканина (овчар), за да го попита къде се намира село Манджилари. Между тях се завързва разговор (Гунчо описва бедняшкия си живот;

Любен Каравелов – „Хубава си, моя горо“

Стихотворението „Хубава си, моя горо“ е написано през 1875 г. и е публикувано в сп. „Знание“. Когато го пише, Любен Каравелов е прекарал почти двайсет години в емиграция и основното чувство в произведението е тъга по родината. Затова го определяме като елегия. Стихотворението започва с обръщение – „Хубава си, моя горо, / миришеш на младост“.

Любен Каравелов - „Хубава си, моя горо“ (анализ)

Любен Каравелов (ок. 1834 - 1879) е писател и обществен деец от Българското възраждане - времето на освободителното движение на българите срещу Османската империя. Роден е в Копривщица, където получава началното си образование, а после е изпратен от баща си в Пловдив, за да учи в гръцка гимназия.

Виктор Юго - "Парижката Света Богородица"

В историята на световната култура 1985 година ще остане завинаги като година на Виктор Юго. Стогодишнината от смъртта на големия френски писател се превърна в истински голям празник за всички културни хора на земята. Решението на Юнеско тази годишнина да се отбележи като изключително събитие беше не само изпълнено, но и надминато при осъществяването му, тъй като в продължение на цялата хиляда деветстотин осемдесет и пета година

„Хубава си, моя горо“ – Любов и тъга по родното пространство

„Хубава си, моя горо" е стихотворение за омайващата красота на родното пространство, което е свещено за всеки българин, за всеки човек. Особено когато е далече от него и душата му копнее да се завърне. Обречен да изживее най-активните си години в чужди страни (Русия, Сърбия, Румъния), Каравелов непрестанно тъгува по отечеството.

„Хубава си, моя горо“ – въпроси и отговори

1. Защо лирическият герой се обръща към гората? Обръщението към човек или неодушевен събеседник е често използван начин за писане на лирическите стихотворения. Така се придава по-голяма непосредственост и интимност на внушението. Най-добре разбираме разликата, ако представим образа на гората чрез „обективно“ описание – „гората е...“

Смисълът на благородната лъжа - (Йордан Йовков - „По жицата")

В своя разказ „По жицата” Йордан Йов­ков пресъздава мотива за човешкото страда­ние чрез съдбата на Гунчо и неговото семейс­тво. Именно мъката и страданието са причината тези хора да тръгнат по безкрай­ните добруджански пътища, водени от на­деждата да намерят бялата лястовичка, която ще излекува болната им дъщеря.