Василена и господарят - Йордан Йовков

Щом Захария влезе у Галункини, още при вратата той се спря да си поотдъхне, като че беше се спасил от нещо. И тозчас лицето му светна и стана таквоз, каквото си беше: весело, безгрижно. Вън той трябваше да се преструва, да върви като болен, да не се засмее, да е замислен:

Легендата „Господ Бог създава земята“

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ТЕКСТЪТ? Легендата „Господ Бог създава земята“ съдържа две ясно различими части: разказ за сътворението на света; разказ за сътворението на човека.         Сътворението на света в легендата много прилича на Сътворението в библейския разказ, но и съществено се различава. Основните прилики са: Бог съществува преди света;

Младите господари - Йордан Йовков

Севастица и Захари не излязоха да се поразходят, както правеха друга вечер, а си останаха в къщи. Севастица я болеше глава — тя беше наследила главоболието на майка си, както беше наследила и очите и: черни, страдалчески скръбни, замислени. Дребна, малко попрегърбена и грозничка в лице

Как Господ и Дяволът правят света според фолклорната легенда „Как била създадена Земята“

Българската фолклорна легенда „Как била създадена Земята“ е фантастичен разказ за възникването на света. В нея вниманието се насочва към познатата от Библията тема за Сътворението. Като всеки фолклорен текст, и този има множество варианти. Общото между тях е присъствието на Дявола. Герой на легендата е не само Бог, който сътворява Земята, но и Дяволът.

Господ и дяволът правят света (Анализ)

■ ЛЕГЕНДАТА     Какво е легенда? Това е устен народен разказ, който описва някакво необичайно събитие или чудо, случило се в далечни времена. Целта е да се обяснят произходът на едно или друго явление и неговото предназначение, връзките в природата и как са се установили отношенията между хората.

Господ Бог създава Земята - българска легенда

Нявга, много, много отдавна, според както разказват старите хора, Дявола имал равна сила с Бога. Веднъж двамата се разговаряли и ненадейно се отворило дума за това как може да се направи земята.