Граматични норми

Граматиката описва структурните правила на даден естествен език. Дяловете й са морфология и синтаксис. Морфологията групира думите в езика в класове (части на речта) и описва правилата, по които класовете думи се образуват и изменят по форма. Синтаксисът описва правилата, по които класовете думи се свързват помежду си в словосъчетания и изречения. Граматичните норми представят