Основни граматични правила

Езиковото общуване се осъществява с помощта на думи, имащи определено значение. Това значение обаче се мени според конкретната ситуация на общуване и получава допълнителен смисъл, указващ рода и числото на участниците в общуването и на това, за което се говори, времето, в което протича действието, както и дали явлението, за което се говори, е вече познато и е точно определено