Авторът с рентгеновия поглед - "Дамата с рентгеновите очи"

Един от най-известните разкази на Светослав Минков е „Дамата с рентгеновите очи”, но всъщност не героинята, а самият писател има рентгенов (в смисъл на проницателен и задъл­бочен) поглед върху отрицателните герои на новите времена, върху крайностите на техни­ческата цивилизация, която превръща хората в роботи или в марионетки, управлявани само от суетните си и егоистични влечения. Светослав Минков е създател и майстор на българската сатирична фантастика. Наричат го „екзотично цвете” в българската литерату­ра поради новаторския му начин на писане, който няма нищо общо с нашата традицион­на класическа художествена проза.

Светослав Минков - "Дамата с рентгеновите очи"

В широката и светла чакалня на прочутия институт за разхубавяване „Козметикум Амулет — салон за дамска хирургия“, седяха пет дами — елегантно облечени, грижливо гримирани, ала все пак толкова грозни, че човек би изпаднал в истинско затруднение, ако се нагърбеше с неблагодарната задача

Дамата с рентгеновите очи - Светослав Минков

В широката и светла чакалня на прочутия институт за разхубавяване "Козметикум Амулет - салон за дамска хирургия", седяха пет дами - елегантно облечени, грижливо гримирани, ала все пак толкова грозни, че човек би изпаднал в истинско затруднение,