Даниел Дефо - "Робинзон Крузо"

Бащата на Дефо е занаятчия, притежател на малка свещоливница и собствена къща в едно от предградията на Лондон. Пестелив стопанин и дълбоко религиозен човек, той настанява сина си в духовна семинария. Бъдещият писател получава там практически знания по история, математика, география, изучава живи и класически езици. Дефо обаче не става проповедник, а се заема с търговска дейност.