ТЕСТ. Пейо Яворов – „Две хубави очи“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

 1. Какво символизира жената в стихотворението „Две хубави очи“ на Пейо Яворов? A) детската невинност на незрелия човек; Б) страст и съблазън; B) красота, невинност и чистота; Г) проклятие, провокиращо ниските човешки страсти. 2. Коя художествена особеност НЕ се отнася за стихотворението „Две хубави очи“? А) огледална композиция Б) две композиционни части

Пейо К. Яворов – „Две хубави очи“ и „В часа на синята мъгла“ (Анализ)

На пръв поглед двете стихотворения разработват различни теми. „Две хубави очи“ представя изповедта на млад мъж пред неговата любима, въображаемия му разговор с нея, чувствата, които поражда в душата му образът на любимото лице, събран в точката на очите – най-изразителната част от човека, разкриваща вътрешния му свят. Стихотворението „В часа на синята мъгла“

Две хубави очи - Пейо Яворов

Две хубави очи. Душата на дете         в две хубави очи; — музика — лъчи         Не искат и не обещават те…         Душата ми се моли,         дете,         душата ми се моли!