Словесни (речеви) дейности в комуникацията

Из „Ние, говорещите хора“ Той само приказва, а нищо не прави – това често може да се чуе в резултат на широко разпространеното мнение, че приказването не е полезна дейност (празни приказки) или че изобщо не е дейност. Естествено, злоупотребата с речта може да ни накара да мислим така в определени случаи, но едва ли бихме могли да характеризираме по този начин речевата дейност изобщо.