Декамерон - Джовани Бокачо

Започва книгата, наименувана „Декамерон“ — наречена още „Принц Галеото“*, която съдържа сто новели, разказани в течение на десет дни от седем дами и трима млади мъже._     [* _Принц Галеото_ — герой на френски рицарски роман, сводник в любовната връзка между кралица Джиневра и рицаря Ланселот.

Джовани Бокачо – „Декамерон”

І.Епохата.Личността и творчеството на писателя: 1.Обществено-историческа действителност – Джовани Бокачо е ренесансов творец. През Възраждането се раждат и други велики творци: Данте, Микеланджело, Петрарка, Лодовико Ариосто. 2.Основни проблеми и закономерности ,които привличат вниманието на твореца в дадения исторически момент – авторът е силно развълнуван от гъмжащата чума. Според него в дадения историчен момент сред хората има липса на състрадание. Не се почитат Божиите закони.

Джовани Бокачо - биография

Джовани Бокачо се ражда на 16 юни 1313 г. във Флоренция; За ранните му години се знае твърде малко. Не е известно със сигурност дори коя е неговата майка - обедняла френска благородничка или икономката на баща му. Произхождащ от заможното търговско-занаятчийско съсловие на Флоренция, Бокачо има възможност да пътува, даже пребивава известно време в Париж. 1330 г. се установява в Неапол, по онова време столица на Неаполитанското кралство и утвърдено средище на активен просветен живот.

Джовани Бокачо (1313 - 1375)

Джовани Бокачо е роден през 1313 година в градчето Черталдо, близо до Флоренция, като незаконен син на търговец. През 1323 г. баща му го изпраща в Неапол, където е силно повлиян от аристократичната атмосфера в двора на на крал Робер д’Анжу и от оживения културен живот в града.

Джовани Бокачо – „Декамерон“ (Анализ)

Един от биографите на Джовани Бокачо (1313-1375) подрежда заслугите му сред другите двама значими италиански поети от Ренесанса така: „Данте надникнал в отвъдния свят, Петрарка в себе си, а Бокачо – в света, който го заобикалял“. „Енциклопедия на ренесансовата човечност“

Джовани Бокачо – писател и учен от епохата на Ренесанса

Джовани Бокачо (1313 - 1375) е италиански писател и учен от епохата на Ренесанса. Син е на богат флорентински търговец и банкер (не е известно коя е майка му), като от него се е очаквало да наследи професията на баща си. Въпреки дългогодишните опити да бъде школуван в търговията и банковите