Печатен възел - терминология, документация

Печатен възел - представлява печатна платка заедно с монтираните градивни елементи (резистори, кондензатори, диоди, транзистори, интегрални схеми, съединители и др.) Свързването им към платката  се осъществява най-често чрез спояване.