Стихията на войната и изпитанието на човешките нравствени ценности в „Дон Жуан"

Жанрови и идейно-тематични особености на поемата, проявени в VIII песен VIII песен се отличава със специфичен сюжет в сравнение с предходните песни на Байроновата поема. В тях са представени изпитанията, през които преминава романтическият герой

Джордж Байрон и поемата „Дон Жуан"

Светогледни идеи. Байрон принадлежи към поколението на революционните романтици, сред които е и един от най-близките му приятели - поетът Пърси Биш Шели. Висши ценности за тях са свободата на човешкия дух и политическата независимост на поробените национални общности.

Джордж Байрон - "Дон Жуан" (презентация)

Джордж Ноел Гордън Байрон е роден на 22 януари 1788 г. в обедняло аристократично  семейство в Лондон. Майката на Байрон напуска мъжа си и се връща заедно със сина си в родното си място в Шотландия.

Джордж Байрон - „Дон Жуан“ (анализ)

Байрон работи по „Дон Жуан“, своето най-амбициозно и зряло произведение, от 1818 до 1823 г. Останало незавършено поради внезапната смърт на поета, то съдържа шестнайсет напълно завършени песни. Запазени са и началните четиринайсет строфи от седемнайсета песен

Мястото на „Дон Жуан“ в културната история

Образът на Дон Жуан, създаден от Тирсо де Молина, бързо се превръща в един от универсалните мотиви на европейската литература. В този смисъл поемата на Байрон е само брънка от дългата верига на интерпретации на този почти митологичен образ.

"Дон Жуан"

В световната литература има герои, които са се превърнали в митове. Тоест, те за пръв път са се появили и са станали известни чрез творбата на някой автор, но понеже в тяхното ядро лежи някаква типична човешка черта, която е характерна не само за своето време, интересът към тези фигури е постоянен.

„Дон Жуан“ – Сюжетът и хуманитарните търсения на времето

Животът на Байрон преминава под знака на общественото отхвърляне и изгнание. Но неговото непрекъснато бягство не е израз на слабост. Напротив, по този начин поетът изразява протеста си срещу лицемерния морал на английското общество, проявяващ се във всички сфери на живота.

„Дон Жуан“ – Конфликтът като сблъсък на ценности

Байрон не разглежда войната по обичайния начин - като сблъсък между „нашите“ и „враговете“. В този конфликт „лошите" са не представителите на другите народи, а онези, които водят войни за задоволяване на егоистичните си интереси.

„Дон Жуан“ – Героите на поемата като мяра за човешкото

В осма песен действащото лице, чиито преживявания и приключения се описвани най-подробно, е Дон Жуан. От друга страна обаче, само 37 от всичките 141 строфи показват събития, свързани с него. До него е друг англичанин, Джон Джонсън, който служи като обект за сравнение.

„Дон Жуан“ – Образът на света, създаден от поемата

Образът на света в поемата е определено енциклопедичен, многоизмерен и динамичен. В осма песен преобладават баталните сцени и ироничните коментари, основани често на сравнения с антични, библейски и ренесансови текстове, както и на актуални за момента вестникарски съобщения.