Джордж Байрон - "Дон Жуан" (презентация)

Джордж Ноел Гордън Байрон е роден на 22 януари 1788 г. в обедняло аристократично  семейство в Лондон. Майката на Байрон напуска мъжа си и се връща заедно със сина си в родното си място в Шотландия.

Джордж Байрон - „Дон Жуан“ (анализ)

Байрон работи по „Дон Жуан“, своето най-амбициозно и зряло произведение, от 1818 до 1823 г. Останало незавършено поради внезапната смърт на поета, то съдържа шестнайсет напълно завършени песни. Запазени са и началните четиринайсет строфи от седемнайсета песен

Мястото на „Дон Жуан“ в културната история

Образът на Дон Жуан, създаден от Тирсо де Молина, бързо се превръща в един от универсалните мотиви на европейската литература. В този смисъл поемата на Байрон е само брънка от дългата верига на интерпретации на този почти митологичен образ.

"Дон Жуан"

В световната литература има герои, които са се превърнали в митове. Тоест, те за пръв път са се появили и са станали известни чрез творбата на някой автор, но понеже в тяхното ядро лежи някаква типична човешка черта, която е характерна не само за своето време, интересът към тези фигури е постоянен.

„Дон Жуан“ – Сюжетът и хуманитарните търсения на времето

Животът на Байрон преминава под знака на общественото отхвърляне и изгнание. Но неговото непрекъснато бягство не е израз на слабост. Напротив, по този начин поетът изразява протеста си срещу лицемерния морал на английското общество, проявяващ се във всички сфери на живота.

„Дон Жуан“ – Конфликтът като сблъсък на ценности

Байрон не разглежда войната по обичайния начин - като сблъсък между „нашите“ и „враговете“. В този конфликт „лошите" са не представителите на другите народи, а онези, които водят войни за задоволяване на егоистичните си интереси.

„Дон Жуан“ – Героите на поемата като мяра за човешкото

В осма песен действащото лице, чиито преживявания и приключения се описвани най-подробно, е Дон Жуан. От друга страна обаче, само 37 от всичките 141 строфи показват събития, свързани с него. До него е друг англичанин, Джон Джонсън, който служи като обект за сравнение.

„Дон Жуан“ – Образът на света, създаден от поемата

Образът на света в поемата е определено енциклопедичен, многоизмерен и динамичен. В осма песен преобладават баталните сцени и ироничните коментари, основани често на сравнения с антични, библейски и ренесансови текстове, както и на актуални за момента вестникарски съобщения.

„Дон Жуан“ – Джордж Гордън Байрон

„Бепо“ е нещо като генерална репетиция за задаващия се „Дон Жуан“. Отработена е формата – италианската героическа октава. Намерен е и подходящият стилистически ключ: шеговит разказ от името на автора, непрестанно прекъсван от иронични размисли и сатирични скечове. (Може би тук е мястото да се припомни, че и „Германия. Зимна приказка“ на Хайне е поема от същия тип, но при немеца

„Дон Жуан“ – (Осма песен)

Претворяването на гениалната Байронова творба на чужд език е върховно изпитание за всеки преводач на поезия. За разлика от оригинала всяка творба може да има много преводи, като този процес във времето е безкрайно приближаване към оригинала. При превода на епическа поема или роман в стихове нерядко се започва с прозаически преводи. Така се е случило и у нас с преводите на „Дон Жуан“