Древногръцката лирика

За разлика от днешното разбиране за лириката представите на древните гърци за тази част от поезията са били свързани най-вече с произведения, изпълнявани в съпровод на струнен инструмент. Самата дума „лирика“ означава именно това - песен в съпровод на лира.

Древногръцка драма

Развитието на древногръцката култура преминава през три добре очертани етапа. Първият от тях е свързан с епоса, който установява общите правила на етноса - неговият образ на света, ценностите му, героите му, великото му минало. Вторият етап е белязан от развитието на лириката, която вече изразява нуждите и чувствата на отделния човек.