Изпитанията на духовността в "Крадецът на праскови"

Емилиян Станев притежава дарбата да прониква зад видимата страна на нещата, събитията и човешките взаимоотношения. Наблюдателността, която проявява още в първите си години на писател - анималист, с течение на времето все повече се изостря и го подтиква да се прехвърли в нови територии за размисъл, открития и откровения.