Митическите народни песни - копнеж за красота и изпълнен дълг

Към едни от най-древните произведения на нашия фолклор се числят интересните и поетични песенни творби, в които се появяват най-различни митични същества - плод на примитивния мироглед и вярвания на българина. Това са митичните песни, повечето от които имат форма на лироепични поеми.

План за есе по морален проблем. Духовното наследство – дълг и отговорност за съвременния човек

I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 1. Прочетете откъса от академичното слово „За буквите и достойнството“, произнесено на 24 май 2016 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ от проф. дфн Анна-Мария Тотоманова. Без политическата мъдрост и прозорливост на първите ни християнски владетели Борис и Симеон обаче Кириловият превод на Евангелието

Изчисляване на валове с променливо сечение на дълготрайност. Напречни деформации на валове

1.Изчисляване дълготрайност при променливи натоварвания. Почти винаги валовете изпитват променливи напрежения. Вал натоварен с постоянна напречна сила изпитва знакопроменливи напрежения на огъване, променящи се по симетричен закон (фиг.6.1). Случаят е валиден за зъбни предавки маховици ротори и др. 2.Изчисляване на деформация. Деформационното състояние на вала оказва съществено влияние върху работата на елементите монтирани към вала. То се характеризира със следните параметри (фиг.6.3).

"Илиада" - Шеста пе­сен - (Човешкото щастие и дългът на героя)

“Илиада” на Омир е най- високохудожествената епическа поема от Троянския митологичен цикъл. В нея се разглежда темата за войната и примирието, за надигащия се глас на народното недоволство в прехода от родово към робовладелското общество, разкрита е представата на древните гърци за хармоничен свят и човешко щастие, показан е драматизмът в преживяванията на живи и запомнящи се герои.

„Илиада“ – 6 песен – Човешкото щастие и дългът на героя

Идеалът за човешкото щастие е обвързан с героичното в представата на древните хора за хармоничен свят. В Шеста песен на „Илиада” Омир разкрива неподозираните човешки трепети в душата на Хектор – защитника на Троя. Към идеала за герой на епохата художествената интерпретация на автора заема неочаквана творческа позиция.

Гибелната сила на прекомерно тежкия дълг и съмнението - "Хамлет"

Да бъдеш или не-туй е въпросът. Дали е по-достойно за душата да понесеш камшиците, стрелите на бясната съдба, или да се опълчиш сам срещу море от мъки и да им туриш край?

Проблемът за родителската обич и дълга на децата в романа “Дядо Горио”

Както в живота, така и в творчеството си Балзак принадлежи към онези мощни гении, които, чувствайки силата на своя дух, не се спират пред никакви трудности, за да осъществят своите идеали. Величието на Балзак е, че никога не изменя  на призванието си да казва истината за живота. Писателят рисува много страни от

Свободата като избор и дълг - (Христо Ботев - „На прощаване")

Свободата е състояние на духа и придобива конкретни измерения чрез повелите на историческото време. Свободата е необходимост за духовно богатия и извисен човек. Тя му дава възможност да се осъществи и в едно робско време. Свободата е пътят от робското примирение до освободеното от покорство съзнание.

Свободата като избор и дълг в „На прощаване“ от Христо Ботев

Свободата е състояние на духа и придобива конкретни измерения чрез повелите на историческото време. Свободата е необходимост за духовно богатия и извисен човек. Тя му дава възможност да се осъществи и в едно робско време. Свободата е пътят от робското примирение до освободеното от покорство съзнание.

Свободата – избор и дълг в стихотворението „На прощаване“ от Христо Ботев

Като революционер и поет Христо Ботев оставя ярка следа както в българската история, така и в българската поезия. Стиховете му, побрали в себе си идеите на цялата възрожденска епоха, разкриват личността на автора като човек, надраснал времето си, надскочил идейното развитие на съвременниците си, прозрял отвъд моментните „тук“ и „сега“. Творчеството му поставя не просто идеята, за свобода