„Евристични методи I” - Курсова задача

• Метод 1 „Морфологичен анализ и синтез“; • Метод 2 „Фокусни обекти; • Метод 3 „Отрицание и признаци“; • Метод 4 „Емпатия“. 1. Уточняване на проблема. 2. Отъждествяване с обекта. 3. Заставане на човека-обект в различни човешки пози. 4. Представяне как би изглеждал обекта в различните пози и търсене на решение на проблема. 5. Избор на случаен глагол и свързването му граматически правилно с обекта. 6. Представяне как би изглеждал обектът, реализиращ действието на глагола и търсене на решение. 7. Човекът – обект е тип „барбарон”. 8. Човекът – обект е тип „лего”. 9. Човекът – обект е тип „семейство Флинстоун”. 10.Определяне на взаимодействията на обект с човека, който го използва или обслужва.

„Евристични методи II” – Курсова работа

1. Уточняване на проблема – търси се друга реализация на главаната функция на „Електрошокова палка” 2. Определяне на главаната и останалите основни функции на обекта • Пуска ток при определен режим на палката(натискане на бутон) • Нанасяне на удари върху тяло 3. Аналогия със словесно описан ТО: Бокс – към бокса може да бъде добавено елетрическо устройство, което при допир на ударната повърност, да пуска ток Фенер – към елетрошоковата палка може да бъде сложен фенер за да се осветява Полицейска палка – към палката може да бъде добавено ел. устройство така че тя да пуска ток 4. Аналогия с картина. Картината съдържа усмивки, запотено стъкло При удар с палката върху кожата на потърпевшия остава белег във формата на усмихнато човече 

Евристични методи за решаване на задачи - класификация

Евристичните методи могат да бъдат систематизирани по различни принципи. Емоционални методи - основават се на въздействие на емоция и се делят на подсъзнателни (при които идеи се извличат от подсъзнанието) и съзнателни (при тях активно е съзнанието).