SolidWorks – сглобяване на детайли. Особености при създаването на чертежите на сглобените единици

За да се сглоби детайл отделните съставни части трябва да бъдат фиксирани на определено място, премествани или ротирани за да бъдат позиционирани. 

ТЕСТ. Иван Вазов – „Под игото“, главата „Пиянството на един народ“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Заглавието „Пиянството на един народ“ смислово насочва към: А) обезверяването на народа Б) нравствената деградация на народа В) всеобщото въодушевление от мисълта за предстоящия бунт Г) робското примирение на народа 2. Главата „Пиянството на един народ“ изпълнява ролята на: А) развръзка Б) идейно-емоционална кулминация В) експозиция и завръзка Г) сюжетна

Размисли за смисъла на човешкия живот в "В един есенен ден по шосето"

„Всеки ден се тревожа за съдбата на човечеството." Тези думи на Павел Вежинов  ни дават ключ за същността на неговото творчество. За писателя няма по-злободневна тема от философските разсъждения за смисъла на човешкия живот. Всеки отделен ракурс, от който се интерпретира същността на земното битие, отразява различни ценности на човешката екзистенция.

Трансформиращ преразказ от името на един от героите и с въвеждане на нов герой

Прочетете фолклорната приказка. ГЛУХАРЪТ И ЛИСИЦАТА Глухарът бил кацнал на едно дърво. Лисицата се приближила и му казала: Здравей, глухарче, приятелче мое, щом ти чух гласчето, веднага дойдох да те навестя. Благодаря ти за добрата дума – казал глухарът Лисицата се престорила, че не е дочула, и казала:

"Зимни вечери" - мрачна приказка за един от кръговете на социалния ад

На прага на две художествени епохи в развитието на българската литература, ко­гато символистичната поезия вече не е в състояние да удовлетвори търсенията на човека, поставен в едно напрегнато и уби­ващо индивидуалността му време, сим­волът все повече губи своята смислопораждаща сила.

„Бай Ганьо – невероятни разкази за един съвременен българин“

В първите две десетилетия след Освобождението българската литература активно продължава да изгражда българския национален космос с неговите основни опорни точки – образът на националното пространство, история, култура и език и пр. Най-важен обаче е въпросът за националния идеал.

Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин

Годините след Освобождението са период на безогледни партизански борби и опорочени възрожденски идеали. На повърхността на обществото излизат безскрупулни кариеристи, търгаши и приспособенци. Това са използвачи без култура и морал, без етични задръжки, за които личната облага е водеща.

“Иконите спят” на Гео Милев – (Един съвременен поглед)

Литературоведските изследвания, посветени на Гео Милев, разглеждат петте стихотворения от книгата “Иконите спят” (1922) пестеливо и почти винаги в задължително конфликтната територия на отношенията “фолклор–модерност”. Но отвъд съществуващата интерпретативна нагласа, че в тази книга

Бунтът срещу изостаналостта на един затворен свят - („Преди да се родя и след това…”)

Времето не спира своя ход, но променя отношението на човека към онова, което вече е преживял, и към нравствените ценности, от които се ръководи в своя живот. Книгата на Ивайло Петров „Преди да се родя и след това" представя пред читателя един нов и различен поглед към традиционните ценности в българското село.

Шпонкови, шлицеви и пресови съединения. Изчисляване и избиране по каталог при статично натоварване

Разглобяеми са тези съединения съединяването и разединяването на елементите може да става многократно, без да се нанасят повреди на свързваните детайли или свързващите елементи. Към тях спадат шпонковите, шлицевите, винтовите, клиновите, щифтовите и др. съединения. Шпонковите и шлицевите съединения служат за свързване на вала и главините на монтираните върху него детайли като предават и въртящ момент. И двата вида съединения могат да бъдат както подвижни така и неподвижни, т.е. да позволяват или не осеви премествания на съединените детайли. Шпонките обикновено се монтират със стегнатост в канала на вала и с хлабина в канала на главината, като при подвижните съединения шпонката се застопорява с винтове.