Тест. Думата като речникова единица – 7 клас

ТЕСТ ДУМАТА КАТО РЕЧНИКОВА ЕДИНИЦА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Прочетете текста, за да разберете дали в Черно море има китове. Запознайте се и с таблицата след текста. Текст 1 Официалните научни данни сочат, че китове са наблюдавани поне няколко пъти в края на пo-миналия век.