Проектиране на електрически съединения за печатен монтаж – терминология, материали, методи за изработване и монтаж на печатна платка

Печатна платка (ПП) – изолационен материал, изрязан по дадени размери, съдържащ необходимите отвори и най-малко едно проводящо изображение. Изображение на ПП – конфигурация на проводниковия и диелектричния материална ПП. Проводящо изображение – изображение на проводимата част на ПП.

Тест. Думата като речникова единица – 7 клас

ТЕСТ ДУМАТА КАТО РЕЧНИКОВА ЕДИНИЦА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Прочетете текста, за да разберете дали в Черно море има китове. Запознайте се и с таблицата след текста. Текст 1 Официалните научни данни сочат, че китове са наблюдавани поне няколко пъти в края на пo-миналия век.

Хуманистичната позиция за единство на разум и чувства в разказа "В един есенен ден по шосето"

Павел Вежинов насочва творческия си интерес предимно към проблемите, които имат екзистенциално значение за човека и неговия земен свят. Разказите от сборника му „Сините пеперуди” част, от който е и „В един есенен ден по шосето”, са с фантастични сюжети.

„Под игото“, „Пиянство на един народ“ – (Анализ)

„Пиянство на един народ“ – XVI глава от втората част на романа – е неговата идейно-емоционална кулминация. Използваните глаголни форми в първо лице единствено и множествено число разкриват гледната точка на повествователя, който говори за подготовката на бунта от позицията на очевидец: „Ще се удивлява потомството – що казвам? И ние сами, съвременници на описуемата

„Проектиране на електросъединения за обемен монтаж” – Курсова работа

1. Определяне на главната и основните функции. ГФ : провежда ел.ток, осъщ. обемен монтаж ОФ: провежда енергия, изолация, закрепване, защита 2. Описание на варианти на начина на разпознаване на проводниците и начина на закрепването им. a) за разпознаване на проводниците: - по цвят - чрез прикрепване на номер б) за прикрепване на проводниците в снопа : - чрез изолирбанд - чрез свински опашки - чрез текстилна плетка -оплетени б) за прикрепване към устройство - чрез свободен край - чрез накрайник (щепселен, щекерен, кабелен) - чрез спояване - чрез притягане с винт към извода

„Проектиране на електросъединения за обемен монтаж” – Курсова задача №2

1. Определяне на ГФ и основните функции:  Главна функция (ГФ) - служи да осъществи обемен монтаж на електрически и електронни устройства.    - (Основна функция) ОФ1 – изолация;    - ОФ2 – закрепване;    - ОФ3 – провеждане на електрическа енергия;    - ОФ4 – защита; 2. Описание на варианти на: снопа като цяло, начина на разпознаване на проводниците, начина на прикрепване на проводниците.     Електрическите връзки между дадените елементи и устройства може да се реализират  по друг начин, като например снопа се раздели на няколко малки снопа за по удобно сортиране и опериране при техническо обслужване , ремонт и монтаж. 

Легендата за подвига на един народ, сътворена на онзи "див, чутовен връх"

Одата „Опълченците на Шипка" е поетично претворена история за съдбата на един връх, преживяна лирично от дълбоко българската душевност на Иван Вазов. Битката на Шипка по време на Руско-турската освободителна война е реалистично пресъздадена, като поетът проследява последния, най-решителен от трите дни, в който младите българи воюват за свободата на отечеството си.

Човешкият живот ще бъде един безконечен възход – нагоре, нагоре... (Есе)

Има ли смисъл човешкият живот, ако я няма вярата, че той ще бъде прекрасен? Има ли човек, който да не вярва, че бъдещето, което му предстои, ще бъде по-хубаво от миналото? Човек се ражда като празен бял лист, на който съдбата изписва с едър шрифт житейския му път. Целият човешки живот е една непрестанна еволюция. Едва ли някой се стреми да се върне на дъното

Леля Дъмша - силата на един „свещен идеал” (Eлин Пелин - „Ангелинка”)

Разказът „Ангелинка” на Елин Пелин въвежда в романтиката на селския живот, утвърждава способността на обикновения човек да мечтае, да изживява дълбоки искрени чувства, да търси красотата в живота и да се стреми към съвършенството на идеала. Авторът сътворява чистия и непорочен свят на своите герои, съграден върху

Павел Вежинов - "В един есенен ден по шосето"

Белият стол нямаше облегало, усещах целия си гръб изтръпнал. Бях стоял тук повече от час и през цялото време той нито веднъж не помръдна в тясното си легло. Може би затова чаршафите му бяха така гладки, сякаш в тях лежеше не човек, а труп. — Няма смисъл — каза той уморено. — няма никакъв смисъл в цялата тая история…