Любен Каравелов – един от най-изявените дейци на Българското възраждане

Любен Каравелов е роден в гр. Копривщица през 1834 г. Първоначално учи в родния си град, а по-късно – в гръцко училище в Пловдив. През 1857 г., воден от желание да продължи своето образование, заминава за Русия и следващите 21 години от живота си прекарва в емиграция. В Русия Каравелов иска да постъпи във военно училище, но не е приет.

Лунната загадка – един от абсурдите на цивилизацията в разказите на Светослав Минков

Разказите на Светослав Минков обогатяват традициите на българската художествена проза през 30-те години на XX век със стиловите особености на диаболизма. Сатирично-гротесковите образи и фантастични сюжети и днес провокират мисленето на читателя с

Димчо Дебелянов „Един убит” - анализ

„По-жестоки стихове от тези в българската литература няма и още по-жестокото е, че те са написани от най-човечния ни поет” – това казва Атанас Далчев по повод стихотворението „Един убит” на Дебелянов.

Неразглобяеми съединения – видове, конструктивни особености. Товароносимост на съединения чрез заваряване, спояване и залепване. Нитови съединения.

1. Неразглобяеми съединения. Неразглобяеми са съединенията, при които за разединяване на елементите е необходимо разрушаване на поне един от свързаните елементи или на спомагателен елемент. Към тях се числят съединенията получени посредством заваряване, спояване, залепване и нитоване. Условно към неразглобяемите съединения се причисляват и пресовите съединения. Въпреки, че този вид съединения подлежат на разглобяване за неговото осъществяване са необходими специални условия като например нагряване при горещо пресовите или прилагане на големи сили при студено пресовите съединения. 1.1. Заваръчни съединения. 2. Нитови съединения.

Еластични съединители – механични характеристики, конструктивни схеми, изчисляване

1. Общи сведения. Еластичните съединители се характеризират с това, че въртящият момент се предава посредством еластични елементи. Благодарение на това те имат добри компенсиращи възможности. Освен това имат и следните специфични свойства: - Притежават способността да смекчават тласъци и удари. Част от кинетичната енергия на удара се акумулира и в последствие отдава от еластичните елементи, а друга се превръща в топлина. - Еластичните съединители са средство за защита на механичната система от резонансни трептения. Еластичните качества на съединителя се определят от неговата коравина. 2. Механични характеристики и изчисляване на еластични съединители.

Измерителни единици.Измервания на физични величини и обработка на резултатите от измерванията - Протокол

ПРОТОКОЛ №1 (Вариант 3) Тема: „Измерителни единици.Измервания на физични величини и обработка на резултатите от измерванията” 1.Цел на упражнението Целта на упражнението е запознаването с измерителнитеединици,физичните величини и обработката на резултати от направените измервания. 2.Теоритично въведение Физичната величина е свойство присъщо на някакво явление, което може да опишем и оценим. Те се разделят на четири вида :

Провалът на един човешки живот - (Любен Каравелов - „Маминото детенце")

Повестта „Маминото детенце" от Любен Каравелов е книга за провала на един човешки живот, за духовната и физическата гибел на един човек. Писателят проследява перипетиите на нравственото му пропадане, сочейки причините, които довеждат до постепенното унищожаване на човешкото у него и до печалната му житейска съдба.

Мотивът за единството между вяра и разум в стих "Моята молитва"

Стихотворението “Моята молитва” е едно пародийно произведение на Христо Ботев, в което той се опитва да вземе външно формата на християнската молитва, за да вложи в нея напълно различно идейно съдържание.Като цяло, творбата е изградена от антитези, в които Ботев съпоставя лъжливия християнски бог

Винтови съединения. Силови зависимости в резбата. Условия за самозадържане. Осигуряване срещу самоотвиване

1.Основни понятия. Винтово (резбово) съединение се осъществява в следствие на взаимодействие на две винтови повърхнини изработени върху външна или вътрешна цилиндрична или конусна повърхнина. Елементът с външна винтова повърхнина (външна резба) се нарича винт, а този с вътрешна винтова повърхнина (вътрешна резба) гайка. На фиг.3.1, са дадени различни видове винтови (резбови) съединения. 2. Сили в резбовите съединения. 3. Необходим момент за създаване на резбово съединение.

Сатира за един самовлюбен свят

Светослав Минков пише разказа си „Дамата с рентгеновите очи", когато вече се е изявил в българската литература като оригинален писател-сатирик. Помага му способността както да наблюдава живота, така и да откроява негативните тенденции в развитието на обществото. Не му липсва и смелост да лансира своите художествени концепции по проблемите, които са го разтревожили.         Сатиричното в творбата е обогатено чрез присъщите на памфлета, гротеската и пародията художествени средства и чрез своеобразието на стила, който