Сатира за един самовлюбен свят - („Дамата с рентгеновите очи”)

Светослав Минков пише разказа си „Да¬мата с рентгеновите очи", когато вече се е изявил в българската литература като оригинален писател-сатирик. Помага му способността както да наблюдава живота, така и да откроява негативните тенденции в развитие¬то на обществото.

Триещи съединители – конструктивни схеми, определяне големината на предаваният въртящ момент.

1. Общи сведения. Предаването на въртящият момент при триещите съединители се осъществява чрез сили на триене, създавани от сили на натиск в контактните повърхности на фрикционните елементи. Чрез изменение на натисковите сили може да се регулира предаваният въртящ момент. Затова триещите съединители обезпечават плавно включване на водимите части при всякаква разлика в ъгловите скорости. Те играят роля на предпазно звено в задвижването поради възможността за приплъзване при нарастване на въртящият момент над определена стойност. Към материалите за фрикционните повърхнини се предявяват специални изисквания: голям и постоянен коефициент на триене, износоустойчивост и устойчивост на високи температури, топлопроводимост и механична якост.

Краят на един достойно изживян живот - (Иван Вазов - „Немили-недраги")

Вазовата повест „Немили-недраги" се появява скоро след Освобождението. И тя, както и поетичният цикъл „Епопея на забравените", е заслужен упрек на автора към съвременниците му и нравите на част от обществото в следосвобожденска България.

„У Недини слънце грее” - Песенната духовна красота на българката

В лирическата битова песен „У Недини слънце грее” народният певец изразява възхищението си от физическото обаяние и духовната прелест на българката. В тази календарно-обредна песен, която се изпълнява по време на лазаруването, тържествуват възраждащата се природа през пролетта, непресъхващата любов, красотата и младостта, народната мъдрост.

Съединители - класификация и общи изисквания. Конструктивни схеми и изчисляване на неподвижни и компенсиращи съединители.

1. Общи сведения. Съединителите са елементи на задвижването, които предават въртящ момент между два вала или вал и монтирана върху него машинен елемент. Освен предаване на момент някои съединители изпълняват и други функции: компенсация на неточностите от изработка и монтаж на машинните елементи, ограничаване на предавания въртящ момент с цел предпазване машините от претоварване, намаляване динамичното натоварване посредством гасенето на удари и вибрации, облекчаване пусковия режим на машините, ограничаване ъгловата скорост и др. 2. Изчисляване на неподвижни съединители. 3.Твърди компенсиращи съединители.

Съединители с автоматично действие - схеми и изчисляване

1. Центробежни съединители. Центробежните съединители са предназначени за автоматично включване или изключване на задвижвания вал при достигане от водещият на определена честота на въртене. Типичен пример за приложение на центробежни съединители е за облекчаване на пусковите режими на електродвигатели-задвижване на натоварения вал след развъртане на електродвигателя. 2. Предпазни съединители. Предпазните съединители разединяват валовете при нарастване на въртящият момент над допустима стойност и предпазват машините от силово претоварване.Предпазните съединители могат да бъдат с разрушаващ се елемент, пружинно- палцови или фрикционни. 3. Съединители със свободен ход.

Един срещу трима - Йордан Йовков

Нищо лошо не се случи: трите каруци които бяха носили храна в града, си дойдоха и ето ги, че спряха пред чифлика. Слугите, доволни, че са се върнали, усмихваха се и не бързаха да слязат. Пръв скочи Панко и започна да разпряга. Панко беше нисък, тантурест, бавно пристъпяше,

Един убит - Димчо Дебелянов

Той не ни е вече враг —     живите от враговете     бурна ги вълна помете     нейде към отсрещний бряг.     Ето, в хлътналия слог     легнал е спокойно бледен     с примирена скръб загледан     в свода ясен и дълбок.