ТЕСТ. „Една българка“ (трета и четвърта част) – Вариант 1

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 7 клас ЕДНА БЪЛГАРКА (Трета и четвърта част) . Основната тема на трета част на „Една българка" е:    A) Сприхавостта на отец Евтимий Б) Преживяванията на Илийца в манастира B) Небрежно прочетената молитва       Г) Спящият манастир

ТЕСТ. „Една българка“ (трета и четвърта част) – Вариант 2

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 7 клас ЕДНА БЪЛГАРКА (Трета и четвърта част) 1. Основната тема на четвърта част на „Една българка" е:   A) Уплашеният ладияр Б) Пътят на Илийца от манастира до брега на Искъра B) Премеждията на Илийца при преминаването на реката.       Г) Придошлият Искър

ТЕСТ. „Една българка“ (пета и шеста част) – Вариант 1

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 7 клас ЕДНА БЪЛГАРКА (Пета и шеста част) 1. Основната тема на пета част на „Една българка" е:    1 т. A) Притесненията на Илийца за болното й внуче Б) Втората среща на Илийца с бунтовника B) Настъпването на новия ден Г) Личната трагедия на Илийца

ТЕСТ. „Една българка“ (пета и шеста част) – Вариант 2

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 7 клас ЕДНА БЪЛГАРКА (Пета и шеста част) 1. Шеста част е:  1 т. A) завръзка на „Една българка" Б) кулминация на „Една българка" B) развръзка на „Една българка" Г) епиграф на „Една българка"

„Една българка“ – Обикновените човешки и християнски добродетели

ЖАНР И КОМПОЗИЦИЯ Написаният по действителни събития разказ има внимателно изградена композиция. Повествованието включва само събития, които допринасят за търсените от автора внушения. Сюжетът ги следва, без да нарушава тяхната хронология, редът по който те са се случили. В началото има кратко въведение, в което читателят е въведен в точното време и мястото

„Една българка" - Милосърдието и вярата в страшното време на бунта

Смисълът на заглавието При първата публикация на творбата от 1899 г. тя е озаглавена „Челопешката гора". Истинския си смислов обем обаче текстът постига, когато, преиздавайки го, прозаикът му избира названието „Една българка":

Една българка по пътя на доброто - („Една българка”- Иван Вазов)

Доброта, човечност, състрадателност, всеотдайност - това са нравствени добродетели, неподвластни на времето, създаващи предста­вата за християнски морал и устойчивост на човешкото общество. Малцина ги притежават, но тези хора винаги будят възхищение и са при­мер за подражание. Най-често обикновени, на пръв поглед незабележими личности носят по­добни качества..