Средновековна култура и литература

■ СРЕДНОВЕКОВИЕТО – КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В  исторически план Средновековието се свързва с развитието на европейската цивилизация между V и XIV в., макар че поставянето на точни времеви граници за начало и край на епохата се оказва проблематично. Характерна за структурата на обществото през тези векове е йерархията на феодализма

Средновековният свят в Пространното житие на св. Кирил

ОБРАЗЪТ НА СВ. КИРИЛ Св. Кирил – богоизбраният създател на славянската азбука, ревностно изпълнява поръката на византийския император с убеждението, не всеки народ трябва да има писменост на своя роден език. Славянската азбука, преводите на Светото писание и другите богослужебни книги дават възможност на новопокръстените българи да общуват пряко с Божието слово

Едно време - Йордан Йовков

Димитър Медара от Сърнено, някогашен хергеледжия при хаджи Петра, беше дошел, както правеше сегиз-тогиз, да се види с чича Митуша. Те си поприказваха доста време (с Медара не можеше да се говори за друго, освен за коне и за хергели), след туй чичо Митуш отиде да види