План за есе по морален проблем. За буквите – „чудото на езика и четенето“

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА Прочетете откъса от словото на писателя Георги Господинов, произнесено пред паметника на св. св. Кирил и Методий на 24 май 2013 г. Щастливи сме, че имаме един ден, в който честваме светлото и всекидневно чудо на езика. Да, това е всекидневен празник, колкото и парадоксално да звучи. Всеки ден, докато говорим, ние сме в невидимата работилница

ТЕСТ. Владеене на нормите и изразните средства на езика. Български език – 12 клас (Вариант 1)

1. В кое от следните изречения думата „сърце“ е употребена преносно? А) Той се отдаде със сърце на новата задача. Б) Сърцето е анатомичен орган. В) Той сложи ръка на сърцето си. Г) Този домат има форма на сърце. 2. С кой от предложените съюзи можеш да замениш „понеже“ в израза „Отидохме с автобус, а не пеша, понеже валеше като из ведро“, без да промениш смисъла на казаното?

Контролна работа. Думата в езика.

КОНТРОЛНА РАБОТА  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Думата в езика 1. В кое изречение е употребена остаряла дума?    A) На зазоряване тръгнахме от хижата към водопада.    Б) Привечер цялото семейство се събра в голямата одая.    B) През деня групата ученици посети етнографския музей.    Г) По обяд някой предложи да отидем на кино.

Тест. Думата в езика – 7 клас

ТЕСТ  ДУМАТА В ЕЗИКА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Прочетете домашната работа на Мария Янкова и се запознайте с таблицата след текста. Текст 1 М.Я. До мен е Драгомир Каров, който е мой съученик. Добър ден, Драго. Може ли да ни разкажеш най-интересната си история от това лято?

Системата на езика

1. ЕЗИКОВИ РАВНИЩА Както вече знаем, езикът е знакова система, която функционира, когато отделните знаци се съчетават помежду си, за да се построят смислени изказвания, с които хората си обменят информация, желания, чувства, мисли... С други думи, общуват. Но знаците, от които се състои езикът, са различни – по големина, по функция, по това, от каква гледна точка ги разглеждаме.

За езика на Вазовата ода „Опълченците на Шипка"

При анализа на всяка литературна творба един от основните акценти пада върху богатството на нейния език и изразните възможности на автора. По-често обаче се осмисля логиката и значимостта на поставения проблем и самата структура на творбата. Най-добрата възможност да се изтъкне