Езикова култура на личността

Понятието езикова култура е сред най-широко използваните и в същото време – сред най-дискутираните в съвременната наука за езика. Освен това то се употребява нетерминологично в различни сфери на общуване, както и в различни съчетания (например езикова култура на медиите/политиците и т.н., висока/ниска езикова култура, повишаване на езиковата култура и др.).