Езикът - гордост и болка в „Българският език“ от Иван Вазов

Създадена по конкретен повод, одата „Българският език" на Иван Вазов се превръща в апология на родното слово. Тя е написана през 1883 г. - време, когато България се стреми да докаже своите морални и духовни ценности и да намери мястото си в Европа и света.

Езикът С++ в примери

При начално запознаване с езика C++ възникват два естествени въпроса: 1. Какво представлява програма, написана на С++ и как се пише тя? 2. Как се създава готова за изпълнение програма? Много често програмите се създават в отговор на някакъв практически проблем или задача. В С++ действията се представят чрез изрази. Всеки израз, разделен с ";", се нарича оператор. Операторът е най-малката независима единица в програма на С++.

Езикът - гордост и болка - (Иван Вазов - „Българският език")

Създадена по конкретен повод, одата „Българският език" на Иван Вазов се превръща в апология на родното слово. Тя е написана през 1883 г. - време, когато България се стреми да докаже своите морални и духовни ценности и да намери мястото си в Европа и света. Не е случаен и фактът, че именно през този период Вазов пише и одата „Опълченците на Шипка".